Tên s?n ph?m : Máy t? ??ng ?óng bao chan kh?ng
M? t? S?n ph?m
N?u dùng ?óng các lo?i ?? ?i?n , thu?c b?c , hàng khô các lo?i không s? ?m m?c , sâu m?t vì ?óng gói kín h?i ?? t? l?nh r?t an toàn.

Quy cách TFA 1050-400
Máy dài r?ng cao.(mm) 1960(W)×1660(D)×1310(H)mm   600kg
Chi?u dài r?ng sâu dán mi?ng. (mm) Seailength ?? dài 1050mm
???ng dán 400mm
sâu 70~120mm
電源 本體 AC 220V 3-PH 50/60 Hz 1.8kw
真空泵 AC 220V 3-PH 50/60 Hz 4HP~7-1/2HP
能力 1000mm x 3-4次每分鐘
Product Introduction
??ng tác
: ?? túi c?n ?óng lên b?ng t?i dây chuy?n t? ??ng ??a vào -> hút khí -> dùng ?i?n nóng dán mi?ng -> m? n?p -> ??a ra.

Dùng
Dùng ?óng các lo?i s?n ph?m t??i hay khô ??u ???c . Hàng h?i s?n t??i s?ng ?óng bao không có mùi , an toàn th?c ph?m , hàng khô không s? ?m m?c sâu m?t . ?? ?i?n không b? ?m , hoàn toàn ép khí , t? ??ng dán mi?ng ?? v?t d? v? hay dính , có n??c khi ?óng v?n gi? nguyên hình d?ng.
hoàn toàn ép khí , t? ??ng dán mi?ng túi ,các lo?i hàng ??u gi? ???c nguyên hình d?ng , hàng t??i s?ng c?n gi? n??c v?n có n??c bên trong .


Hoan nghênh các doanh nghiep hay cá nhân có nhu câu s? dung xin liên h? theo sô dien thoai 0989353011Nguyen thi hông ngh?a hay chi Ha sô dien thoai 01654568317 DT lien lac tai TP HoChiMinh 0983380833